תקלות שמן מנוע

בוצה /בוצת שמן

איבוד שמן מנוע (אטמים)

גומיות שסתומים דולפים

לחץ דחיסה נמוך  (טבעות בוכנה תפוסות)

לחץ דחיסה נמוך  (שחיקת מנוע)

צריכת שמן מנוע מוגברת (יש לבצע פעולה משותפת)

עשן כחול ואיבוד שמן (רכב ישן ורכב משא)

מניעת שחיקה ברכבים עם ריבוי הנעות קרות ונסיעות קצרות

לחץ שמן נמוך

מיסבי מנוע שחוקים

שימון המתכות והמיסבים ומניעת שחיקה

שיפור השימון בהתנעות קרות והפחתת שחיקת המנוע

שימור נקיון השמן

רעש משסתומים עם מרימים הידראולים

 מרימים הידראוליים מרעישים

תקלות מנוע TSI

Facebook Comments