תקלות מערכת הדלק בנזין

מרימים הידראוליים מרעישים

שימור איכות הדלק כאשר הרכב מושבת לתקופה שבין חצי שנה לשנתיים

סיבובי סרק לא יציבים (לא בטווח) מנוע נחנק

חסימות משקעים ב EGR

משקעים ב EGR

משקעים כתוצאה מחיישן תקול (לאחר החלפה)

אפס תקלות בסורק התקלות

התנעה קשה

הספק מנוע נמוך

ערכי פליטה חורגים מהוראות היצרן

התחממות שסתומים כתוצאה מדלק נטול עופרת

שיפור האצת מנוע

ניקוי מערכת הדלק

הגנת מערכת הדלק מפני קורוזיה

Facebook Comments