תקני יצרני הרכב

יצרני רכב אירופיים רבים אינם מסתפקים בתקני השמן הכלליים. תהליך השימון של המנוע מחייב במקרים רבים את השמן לכלול תכונות נוספות, מעבר לאלה המצוינות בתקני השמן הכלליים, לדוגמה כאשר ישנן בעיות חיכוך או מרווח טיפולים ארוך. אם חומר הסיכה נבדק ונמצא שהוא עומד בדרישות יצרן הרכב, המוצר של אותה חברת שמן מאושר על ידי יצרן הרכב הן שמית והן לתקופה מסוימת. יצרן השמן רשאי לציין על גבי האריזה את תקן יצרן הרכב.

Facebook Comments