הוספת שמנים וערבול שמנים

הוספת שמן למנוע דומה להוספת מנת דם בגוף האדם

באופן עקרוני, במידה וקיים צורך להוסיף שמן בין מועדי החלפת השמנים, חובה להשתמש בשמן מאותה הדרגה הקיימת במנוע, בדומה להוספת מנת דם מהסוג המתאים לגוף האדם. הדבר נכון לכלל המנועים, ובמיוחד למנועים המשתמשים בשמן תקני המוגדר ע"י יצרן הרכב. הביצועים של שמן המנוע נקבעים מבחינה כימית ע"י החוליה החלשה בשרשרת, ולכן הוספת שמן שאינו זהה יוצרת ריאקציה כימית הפוגעת בתכונות השמן ובביצועיו.