תוספים

תוסף CERA TEC LM ‏(54786)
תוסף CERA TEC LM ‏(54786)

     דף מידע טכני     דף מידע בטיחות

משפר צמיגות (54759)
משפר צמיגות (54759)

   דף מידע טכני     דף מידע בטיחות

עוצר נזילות שמן (54756)
עוצר נזילות שמן (54756)

דף מידע טכני   דף מידע בטיחות  

תוסף תיבת הילוכים אוטומטי (54778)
תוסף תיבת הילוכים אוטומטי (54778)

   דף מידע טכני   דף מידע בטיחות

תוסף לניקוי תכשיר תיבת הילוכים אוטומטית (54772)
תוסף לניקוי תכשיר תיבת הילוכים אוטומטית (54772)

   דף מידע טכני   דף מידע בטיחות

תוסף עוצר נזילות לגיר ובקאקס (54770)
תוסף עוצר נזילות לגיר ובקאקס (54770)

   דף מידע טכני   דף מידע בטיחות

תוסף משופר לתיבת הילוכים (54757)
תוסף משופר לתיבת הילוכים (54757)

       דף מידע טכני    

מסיר בוצת שמן (54782)
מסיר בוצת שמן (54782)

   דף מידע טכני     דף מידע בטיחות

תוסף משפר צמיגות סופר (54771)
תוסף משפר צמיגות סופר (54771)

   דף מידע טכני   דף מידע בטיחות

תוסף מרים שסתומים (54758)
תוסף מרים שסתומים (54758)

   דף מידע טכני